Om oss

Advokatfirman ACTA grundades i Helsingborg 1995. Därefter har ACTA vuxit i sin storlek och f n är vi 17 verksamma jurister. Första kontoret öppnades i Helsingborg och sedan har ytterligare kontor öppnats i Halmstad, Lund och Malmö. Främst har vi varit inriktade på affärs- och obeståndsjuridik, entreprenadsjuridik och brottmål. Verksamheten har breddats och numera finns också ekonomisk familjerätt och övrig familjerätt under vårt tak.

Hantering av personuppgifter

Allmänna villkor

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se