Familjerätt

Familj / arvsrätt 

Familje- och arvsrättsliga ärenden är många gånger komplicerade och ärendets handläggning har ofta en avgörande inverkan på klientens och hela familjens tillvaro. Det är därför viktigt att Du som klient känner att Du har ett stort förtroende för den person som ska vara Din rådgivare. Våra jurister har lång erfarenhet inom de komplicerade frågor som ofta uppstår i dessa ärenden.

Vi kan bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

  • Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar
  • Bodelning
  • Bouppteckningar
  • Underhållsbidrag
  • Uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman
  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Äktenskapsförord och samboavtal

Helsingborg

Malmö / Lund

Halmstad

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se