Fastighetsrätt

Fastighets- och entreprenadrätt 

Inom fastighets- och entreprenadrätt finns det många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är inte alltid lättöverskådligt. Med en lång erfarenhet inom området, kan vi bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

  • Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor
  • Fastighetsentreprenader
  • Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
  • Kommersiell hyresrätt, arrendefrågor, servitut etc
  • Plan- och bygglovsfrågor

Helsingborg

BJÖRN CHRISTOFFERSSON, PER HANSSON, JOHN NIELSEN, DANIEL ROOS och LARS TINDBERG

Halmstad

LARS CRONQVIST, JOHN GERHARDSSON, ELLINOR LÖFVING och MATS ÖSTERBORG

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se