Brottmål

FÖRSVAR och målsägandebiträde 

MISSTÄNKT

Våra försvarsadvokater har en gedigen erfarenhet av försvararuppdrag och arbetar ofta med uppmärksammade mål. Om Du blir misstänkt för ett brott har du rätt att biträdas av den försvarsadvokat som Du själv väljer. Skulle Du kallas till polisförhör bör Du inte medverka vid förhöret utan att först ha rådfrågat en advokat. Du kan själv kontakta polisen innan förhöret och begära att den advokat Du önskar skall förordnas som offentlig försvarare. Du kan också kontakta oss, så hjälper Vi Dig med dessa kontakter.

BROTTSOFFER

Du som har utsatts för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde, i sådant fall kan Du välja den advokat eller jurist Du själv önskar. Som Ditt målsägandebiträde kommer vi att hjälpa Dig med råd och stöd under såväl förundersökningen som rättegången, för att Du skall känna Dig trygg och förberedd i varje situation. Vi hjälper Dig också att driva skadeståndstalan.

Helsingborg

Malmö / Lund

Halmstad

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se