Företagsjuridik

FÖRETAGSJURIDIK

Både större och mindre företag och verksamheter har behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.  Vi medverkar vid avtalsförhandlingar, upprättar och granskar kommersiella avtal, biträder i företagsundersökningar (due diligence), förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag samt upprättar flertalet av de avtal som kan bli aktuella i ett företag. Vi biträder även i tvister vid domstol och i skiljeförfarande.

Hos oss kan Du även få hjälp med arbetsrättsliga ärenden rörande t ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal.

Om Ditt företag hamnar i en obeståndssituation är det viktigt att vara medveten om regelsystemet och vi kan biträda med rådgivning. Vi åtar oss också uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Immaterialrätt med varumärkes- och mönsterskydd m.m. är väsentligt för många företagare och hos oss kan Du få hjälp med dessa frågor.

Helsingborg

BJÖRN CHRISTOFFERSSON, PER HANSSON, JOHN NIELSEN, DANIEL ROOS och LARS TINDBERG

Halmstad

BJÖRN NILSSON och MATS ÖSTERBORG

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se