Företagsjuridik

FÖRETAGSJURIDIK

Både större och mindre företag och verksamheter har behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.  Vi medverkar vid avtalsförhandlingar, upprättar och granskar kommersiella avtal, biträder i företagsundersökningar (due diligence), förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag samt upprättar flertalet av de avtal som kan bli aktuella i ett företag. Vi biträder även i tvister vid domstol och i skiljeförfarande.

Hos oss kan Du även få hjälp med arbetsrättsliga ärenden rörande t ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal.

Om Ditt företag hamnar i en obeståndssituation är det viktigt att vara medveten om regelsystemet och vi kan biträda med rådgivning. Vi åtar oss också uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Immaterialrätt med varumärkes- och mönsterskydd m.m. är väsentligt för många företagare och hos oss kan Du få hjälp med dessa frågor.

Helsingborg

Malmö / Lund

Halmstad

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

Lund

Lilla Gråbrödersgatan 3 C,
222 22 Lund,
Tel: +46 (0)46 526 40,
malmo@advokatacta.se

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se