Fastighetsrätt

Fastighets- och entreprenadrätt 

Inom fastighets- och entreprenadrätt finns det många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är inte alltid lättöverskådligt. Med en lång erfarenhet inom området, kan vi bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

  • Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor
  • Fastighetsentreprenader
  • Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
  • Kommersiell hyresrätt, arrendefrågor, servitut etc
  • Plan- och bygglovsfrågor

Helsingborg

MALIN ANDERSSON, PÄR BROOMÉ, BJÖRN CHRISTOFFERSSON, PER HANSSON, JOHN NIELSEN, DANIEL ROOS och LARS TINDBERG

Halmstad

LARS CRONQVIST, JOHN GERHARDSSON, ELLINOR LÖFVING och MATS ÖSTERBORG

Malmö

Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 655 18 90
malmo@advokatacta.se

Halmstad

Hamngatan 11
302 43 Halmstad
Tel: +46 (0)35 17 76 60
halmstad@advokatacta.se

 

 

Helsingborg

Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 37 70 60
helsingborg@advokatacta.se

 

 

Landskrona

Föreningsgatan 217
261 51 Landskrona
Tel: +46 (0)418 39 99 90
landskrona@advokatacta.se