FöretagsjuridikBåde större och mindre företag och verksamheter har behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.  Vi medverkar vid avtalsförhandlingar, upprättar och granskar kommersiella avtal, biträder i företagsundersökningar (due diligence), förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag samt upprättar flertalet av de avtal som kan bli aktuella i ett företag. Vi biträder även i tvister vid domstol och i skiljeförfarande.

Hos oss kan Du även få hjälp med arbetsrättsliga ärenden rörande t ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal.

Om Ditt företag hamnar i en obeståndssituation är det viktigt att vara medveten om regelsystemet och vi kan biträda med rådgivning. Vi åtar oss också uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator.

Immaterialrätt med varumärkes- och mönsterskydd m.m. är väsentligt för många företagare och hos oss kan Du få hjälp med dessa frågor.

 

Helsingborg:
Malin Andersson, Pär Broomé, Björn Christoffersson, Per Hansson, John Nielsen,
Daniel Roos och Lars Tindberg

 

Halmstad:
Björn Nilsson och Mats Österborg

Bilder_skrivbord