Fastighets- och entreprenadrättInom fastighets- och entreprenadrätt finns det många faktorer att ta hänsyn till och regelverket är inte alltid lättöverskådligt. Med en lång erfarenhet inom området, kan vi bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

– Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor

– Fastighetsentreprenader

– Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter

– Kommersiell hyresrätt, arrendefrågor, servitut etc

– Plan- och bygglovsfrågor

 

Helsingborg:
Malin Andersson, Pär Broomé, Björn Christoffersson, Per Hansson, John Nielsen och Lars Tindberg

 

Halmstad:
Lars Cronqvist,  John Gerhardsson, Ellinor Löfving och Mats Österborg

Bilder_klubba