Ekonomisk familjerättFamilje- och arvsrättsliga ärenden är många gånger komplicerade och ärendets handläggning har ofta en avgörande inverkan på klientens och hela familjens tillvaro. Det är därför viktigt att Du som klient känner att Du har ett stort förtroende för den person som ska vara Din rådgivare. Våra jurister har lång erfarenhet inom de komplicerade frågor som ofta uppstår i dessa ärenden.

Vi kan bistå med juridisk hjälp inom bland annat följande:

– Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar
– Bodelning
– Bouppteckningar
– Uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman

 

Helsingborg och Malmö:
Hanna Magnusson

 

Halmstad:
Lars Cronqvist,  John Gerhardsson och Björn Nilsson

2-1