Hanna Vult von Steyern

BITRÄDANDE JURIST
Telefon: 042 – 37 70 60
hanna.vultvonsteyern@advokatacta.se

Verksamhetsområden

  • Tvistlösning
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Affärsjuridik
  • Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt LVU- och LVM

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Utbildning

  • Juristexamen – Lunds Universitet, januari 2016

Erfarenhet

 

  • Bolagsjurist – Trea Assistans Stockholm 2016-2017
  • Tingstjänstgöring – Helsingborgs tingsrätt 2017-2019
  • Biträdande jurist – Advokatfirman ACTA  2019 –