Anbudsunderlag
Angaria Holding AB, 556916-8155 i konkurs

Ansgaria Holding AB har försatts i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt 2018-10-12.

Anbud infodras på kontorsinvantarier och teknikutrustning för fotografering och videomix i enlighet med bifogad bilaga.

För information kontakta Yngve Sandgren på 070-577 18 22.

Skriftligt anbud exklusiv mervärdesskatt ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast 25 oktober 2018. Fri prövningsrätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Advokat Pär Broomé
042-37 70 60
Advokatfirman ACTA
Drotttninggatan 7
252 21 Helsingborg